Borre & Severin Optik håndterer personoplysninger på denne måde.

Dataansvarlig
Sophus Severin er dataansvarlig, og sørger for at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Mine kontaktoplysninger er:
info@Borreseverinoptik.dk
Telefon: 6054 9245

Vi behandler følgende persondata;

Vi registrerer følgende almindelige personoplysninger, når du handler hos os:
Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, betalingsoplysninger, købshistorik
Vi registrerer følgende følsomme oplysninger, når du har fået foretaget en synsundersøgelser, synskontrol eller købt et par briller eller kontaktlinser.
Helbredsoplysninger og CPR-nr.

Formål med behandling og retsgrundlag
Behandlingen af almindelige personoplysninger indsamles for at vi kan levere de produkter, du køber hos os, samt for at vi kan opfylde garantiforpligtelser.

Behandlingen af følsomme personoplysninger er nødvendigt ifølge Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed kapitel 6 – Patientjournaler Lov om medicinsk udstyr

Vi videregiver ikke oplysninger til 3. mand undtagen i forbindelse med bestilling af brilleglas eller kontaktlinser, hvilket sker for at kunne levere den bestilte varer.
Vi videregiver om nødvendigt oplysninger til øjenlæger og kommunikationscentre, hvilket sker for at sikre den nødvendige behandling af dig.
Videregivelse af personoplysninger sker efter samtykke givet af dig. Dette kan være mundtligt eller skriftligt.
Almindelige personoplysninger kan slettes 5 år efter handlen er gennemført, medmindre vi er ved lov er pålagt at skulle gemme dem længere.

Følsomme personoplysninger gemmes i mindst 5 år efter synsprøven eller en bestilling af briller eller kontaktlinser er foretaget, af hensyn til journalhistorik. Journaloptegnelser skal gemmes i mindst 5 år jf. bekendtgørelse om Autoriserede sundhedspersoners patientjournaler

Dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig
Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme. Journaloptegnelser skal gemmes i 5 år
Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Sikkerhed
Vi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Det er kun de ansatte hos Borre & Severin optik der har adgang til dine peronfølsomme oplysninger.

Klageinstans
Hvis du har mistanke om at dine data ikke er blevet håndteret korrekt, bedes du rette henvendelse til os, så vi sammen kan løse problemer.

Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk

Venlig hilsen

Optiker, medindehaver og dataansvarlig Sophus Severin

Scroll to Top